Odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej na zamawianie samolotów z wolnej ręki złożyły trzy firmy: Aerospace International Group, The Jet Business oraz Altenrhein Aviation AG. Izba ma wydać orzeczenie na początku przyszłego tygodnia.

Jeśli KIO zdecyduje, że faktycznie nie ma przesłanek, by zakup średnich samolotów dla najważniejszych osób w państwie był przeprowadzony z wolnej ręki, to istnieje ryzyko, że program zostanie odłożony na lata, a obecnie planowane terminy dostaw nowych samolotów, czyli rok 2020 i 2021, będą niemożliwe do zrealizowania.

MON wypowiada się w sprawie przetargu na samoloty dla VIP-ów >>>

Program zakupu średnich samolotów ma obecnie zapewnione finansowanie. Jeśli zostanie odłożony, to pieniądze wrócą do budżetu i trzeba będzie szukać środków ponownie.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna

Dowiedz się więcej z książki
Zamówienia publiczne. Orzecznictwo sądów okręgowych w latach 2010-2015 z komentarzem
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł