Gminy precyzyjnie policzą subwencje

System informacji oświatowej (SIO) będzie zawierał aktualne dane dotyczące nie tylko liczby uczniów w danej szkole, lecz także wysokość przysługującej gminom subwencji. Samorządy będą mogły na podstawie SIO ustalić rzeczywistą liczbę uczniów i oddziałów w szkołach przy występowaniu o subwencje.

Numer PESEL, miejsce urodzenia i zamieszkania ucznia, uzyskanie lub nie promocji do następnej klasy – takie m.in. informacje znajdą się w nowym systemie informacji oświatowej. Obowiązek ich zbierania nakłada uchwalona przez Sejm ustawa o SIO, która trafiła do Senatu. Zgodnie z ustawą w systemie znajdą się też informacje o wrażliwych danych ucznia. Na przykład, czy jest pod opieką poradni psychologiczno-pedagogicznej, jakiej pomocy potrzebuje, czy uczy się w szkole specjalnej. Znajdą się też tam dane identyfikacyjne o nauczycielach i wychowawcach. Na podstawie takich danych samorządy będą mogły ustalić rzeczywistą liczbę uczniów i oddziałów w szkołach przy występowaniu o subwencje. Obecnie subwencja jest naliczana na podstawie danych sprzed roku, które nie uwzględniają aktualnej liczby uczniów, oddziałów i kwalifikacji nauczycieli. Nowa baza danych ma zostać uruchomiona od kwietnia 2012 roku.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 18 kwietnia 2011 r.

Opublikowano: http://www.samorzad.lex.pl

Data publikacji: 18 kwietnia 2011 r.