Gwarancja wypłaty finansowanych z budżetu świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego powoduje, że rodzice i komornicy często nie podejmują działań, aby wyegzekwować alimenty od dłużników.

115 mln zł oddali gminom w trzech kwartałach ubiegłego roku rodzice niepłacący alimentów. W tym czasie wypłaciły one 320 tys. osób uprawnionych do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego ponad 914 mln zł – wynika z najnowszych danych przekazanych nam przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Gminom udało się więc odzyskać zaledwie 12,68% wypłaconych pieniędzy. Ściągalność alimentów nie wzrosła w porównaniu z 2009 rokiem, gdy wskaźnik zwrotów wynosił 12,24%. Zdaniem gmin przewidziane w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów działania, które mają zmuszać dłużników do płacenia, nie są do końca skuteczne. Gminy wskazują też, że ciężko jest współpracować z komornikami, którzy np. mimo obowiązku ustalenia miejsca aktualnego zamieszkania dłużnika zwracają się z tym do gmin. Jeszcze do niedawna pomagało nam odbieranie prawa jazdy, ale w związku z zamieszaniem spowodowanym wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego dłużnicy odwołują się od naszych decyzji, a kolegium odwoławcze przyznaje im rację.

Opracowanie: Anna Dudrewicz
Źródło: Gazeta Prawna, 20 stycznia 2011 r.