Gminy łatwiej wyliczą pensje nauczycielom

Regionalne izby obrachunkowe przygotowały nowy wzór elektroniczny do opracowania sprawozdania o zapewnieniu średnich płac nauczycielom. Samorządy, które go stosują, mogą uniknąć błędów.

Samorządy po raz drugi będą musiały przygotować sprawozdanie z obowiązku zapewniania średnich płac nauczycielom. Muszą go przesłać regionalnym izbom obrachunkowym, dyrektorom szkół i związkom zawodowym. Ostatnia nowelizacja Karty nauczyciela nałożyła na RIO obowiązek kontroli gmin w tym zakresie. A na gminy obowiązek rozliczeń. Sprawozdania powinni przygotować według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 13 stycznia 2010 r. w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 6, poz. 35). Dodatkowo RIO co roku opracowuje elektroniczny formularz. RIO nie ma obowiązku opracowywania wersji elektronicznej, ale dzięki niemu samorządy otrzymują narzędzie, które umożliwia im poprawne wyliczenie pensji. Z kolei RIO może szybciej dokonać ich analiz i przesłać informacje do Ministerstwa Edukacji Narodowej. Samorządy na sporządzenie sprawozdania mają czas do 10 lutego, a do 17 lutego muszą je dostarczyć do RIO. Ostatecznie i tak przesyłają je w dwóch wersjach – elektronicznej i papierowej.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 3 stycznia 2011 r.

Opublikowano: http://www.samorzad.lex.pl

Data publikacji: 3 stycznia 2011 r.