Jak wskazuje resort edukacji, bezpłatny dowóz do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, czy innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego przysługuje niepełnosprawnym dzieciom: 5-letnim i 6-letnim oraz którym odroczono spełnianie obowiązku szkolnego.

Obowiązek zorganizowania bezpłatnego transportu do najbliższej szkoły podstawowej, dotyczy z kolei uczniów: niesłyszących, słabosłyszących, niewidomych, słabowidzących, z niepełnosprawnością ruchową czy intelektualną (w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym), oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Z kolei do najbliższej szkoły ponadpodstawowej gmina zapewnia dowóz uczniom z niepełnosprawnością ruchową lub intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21. rok życia.

Ministerstwo zwraca jednak uwagę, że gmina może zorganizować bezpłatny transport i opiekę w czasie przewozu niepełnosprawnym dzieciom i młodzieży, odpowiednio do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły ponadpodstawowej i ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego również w przypadkach, w których przepisy prawa oświatowego nie wskazują takiego obowiązku.

(men.gov.pl)

LEX Samorząd Terytorialny
Artykuł pochodzi z programu LEX Samorząd Terytorialny
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami