Książka „Gminne rady seniorów - wykładnia przepisów i efekty ich stosowania. Wzory i schematy działań w całościowy sposób odnosi się do problematyki gminnych rad seniorów - począwszy od przedstawienia genezy rozwiązań, przez analizę normatywną, a skończywszy na praktycznym aspekcie ich funkcjonowania w skali kraju.

Omawia ona aspekty prawnofinansowe oraz funkcjonalne ich działania i odpowiada na pytania:
• w jaki sposób utworzyć gminną radę seniorów,
• jakie dokumenty są do tego niezbędne,
• w jaki sposób taka rada funkcjonuje i kto może wchodzić w jej skład.

Publikacja wzbogacona jest o przykładowe schematy działań wskazujące ścieżkę tworzenia, finansowania i rozwiązywania rad seniorów oraz niezbędnych do tego dokumentów - statutów, zarządzeń i uchwał.


Adresaci:
Opracowanie jest przeznaczone nie tylko dla seniorów - beneficjentów analizowanej regulacji prawnej, lecz także dla podmiotów włączonych w proces powoływania rad: przedstawicieli samorządów terytorialnych, instytucji działających na rzecz osób starszych, organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących uniwersytety trzeciego wieku.
 

Dowiedz się więcej z książki
Gminne rady seniorów - wykładnia przepisów i efekty ich stosowania.
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł

 
Autorzy:
Monika Augustyniak - doktor nauk prawnych, adiunkt, prodziekan Wydziału Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie; specjalizuje się w zagadnieniach prawa samorządu terytorialnego, autorka wielu publikacji z tego zakresu.

Agata Barczewska-Dziobek - doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Nauki Administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego; specjalizuje się w zagadnieniach współdziałania organów administracji publicznej z podmiotami niepublicznymi, szczególnie z "trzecim sektorem", oraz tworzonych między nimi więzi i struktur zarówno prawnych, jak i nieformalnych.

Jarosław Czerw - doktor nauk prawnych, adiunkt na Wydziale Administracji Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie; sekretarz gminy i radny rady powiatu (czwarta kadencja); pełnił m.in. funkcje: sekretarza miasta, wicestarosty oraz przewodniczącego rady powiatu.

Grzegorz Maroń - doktor nauk prawnych (specjalność: teoria i filozofia prawa), adiunkt w Katedrze Historii Prawa i Doktryn Polityczno-Prawnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego; autor trzech książek i ponad 50 artykułów naukowych - głównie z zakresu teorii prawa, prawa konstytucyjnego i prawa wyznaniowego.

Anna Wójtowicz-Dawid - asystent na Uniwersytecie Rzeszowskim; zajmuje się zagadnieniami prawa zamówień publicznych, pomocy publicznej, kontroli zarządczej oraz prawa finansowego, a także obsługą prawną projektów realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego; wieloletni trener z zakresu zamówień publicznych i pomocy publicznej; autorka wielu publikacji ze wskazanego zakresu.