27 maja Sala Kolumnowa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów stała się tłem finału kolejnej już edycji konkursu „Samorządu Terytorialnego”. Ceremonia wręczenia nagród finalistom konkursu odbyła się nieprzypadkowo w Dzień Samorządu Terytorialnego, bo podczas posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Właśnie tego dnia na jednej sali spotkali się ministrowie, marszałkowie i prezydenci miast. Nie zabrakło też przedstawicieli instytucji patronujących konkursowi. Na ceremonii pojawili się Ireneusz Fąfara, prezes Banku Gospodarstwa Krajowego, Radosław Żuk, dyrektor departamentu komunikacji w Banku Gospodarstwa Krajowego, prof. Jerzy Regulski, założyciel i prezes Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej i Hanna Szczeblewska, wiceprezes zarządu Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. W spotkaniu udział wzięli również m.in. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Grzegorz Schetyna i Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Tomasz Siemoniak. Wszystkich zaproszonych powitał premier Donald Tusk. Przypomniał też długą drogę samorządności od pierwszych wolnych wyborów w 1990 r. i docenił ogromną odpowiedzialność, jaka leży na barkach samorządów i roli, jaką odgrywają w demokratycznym państwie.

Następnie przyszedł czas na ogłoszenie wyników konkursu. W kategorii rozpraw doktorskich pierwszą nagrodę otrzymała Marta Lackowska za rozprawę pt. „Zarządzanie obszarami metropolitalnymi w Polsce (na przykładzie Wrocławia)", drugą nagrodę - Renata Kusiak-Winter za rozprawę pt. „Współpraca transgraniczna gmin Polski i Niemiec – studium administracyjnoprawne". Jury przyznało także pięć wyróżnień: Magdalenie Kogut-Jaworskiej, Joannie Bajsarowicz, Sylwii Dudek-Mańkowskiej, Markowi Wiewiórze i Katarzynie Wlaźlak. W kategorii prac magisterskich wybrano trzy równorzędne drugie nagrody. Otrzymały je: Elżbieta Filipek za pracę pt. „Polityka regionalna Królestwa Hiszpanii (1978-2004)", Elżbieta Wituska za pracę pt. „ Skuteczność jako kryterium prawnych instrumentów stosowanych przez gminę w zakresie utrzymania czystości i porządku na przykładzie miasta Płocka" i Bogusława Fudala za pracę pt. „Wzmocnienie skuteczności polityki regionalnej w wyniku zmiany systemu wdrażania funduszy pomocowych UE na przykładzie województwa małopolskiego". Dwa równorzędne wyróżnienia przyznano Izabelli Dąbrowskiej-Mikucie i Pawłowi Antkowiakowi. Specjalne wyróżnienie otrzymał Przemysław Krzysztof Grabowski za pracę pt. „Zdolność municipium do nabycia praw ze spadku". W kategorii prac licencjackich druga nagroda została przyznana Joannie Szmidt za pracę pt. „Prawne, gospodarcze i społeczne aspekty planowania i zagospodarowania przestrzennego w gminie". Trzecią nagrodę otrzymał Karol Ważny za pracę pt. „Osiedle Osowa jako jednostka pomocnicza miasta Gdańska". Nagrody wręczali wspólnie wicepremier Grzegorz Schetyna oraz prof. Michał Kulesza. Jako przewodniczący konkursowego jury, przyznał, że poziom wszystkich nadesłanych prac był dobry i bardzo dobry, dlatego jury miało ogromny problem z wyborem najlepszych. 

,, Celem konkursu jest wspieranie samorządów, dlatego jednym z ważniejszych kryteriów w ocenie nadsyłanych prac była ich przydatność w działalności administracji samorządowej w Polsce''  podkreślił Michał Kulesza.

Wszystkim laureatom osobiście gratulował premier Donald Tusk. Po oficjalnej ceremonii przyszedł czas na nieformalne spotkanie. Wszyscy zaproszeni finaliści, członkowie jury i organizatorzy imprezy znaleźli chwilę by w przyjaznej atmosferze porozmawiać o samym konkursie, ale też i o planach na przyszłość i stojących przed nimi wyzwaniach.