Aktualnie Dyrekcja przez najbliższych 6 tygodni będzie badała złożone wnioski pod kątem formalnym. Postępowanie jest realizowane w trybie dialogu konkurencyjnego.

Po weryfikacji wniosków pod kątem spełniania warunków opisanych przez zamawiającego, GDDKiA zaprosi wykonawców do udziału w dialogu technicznym. Po tym etapie, którego celem jest negocjacja warunków realizacji zamówienia, zamawiający przekaże wykonawcom ostateczną wersję specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z zaproszeniem do składania ofert.

W trakcie trwania dialogu konkurencyjnego wykonawcy w odpowiedzi na przedstawione potrzeby i wymagania zamawiającego, będą mogli przedstawiać swoje rozwiązania oraz propozycje dla GDDKiA w zakresie opracowania Krajowego Systemu Poboru Opłat. Umowa z wybranym wykonawcą będzie zakładała świadczenie usług przez 6 lat. 

Źródło: www.gddkia.gov.pl

Dowiedz się więcej z książki
Europejskie prawo zamówień publicznych. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł