Dwa miesiące na uchwalenie budżetu

Gminy, powiaty i województwa powinny uchwalić swoje budżety najpóźniej do 28 lutego 2011 roku.

Obowiązująca ustawa o finansach publicznych przewiduje, że jednostki samorządu terytorialnego mają obowiązek uchwalić swoje plany finansowe do końca stycznia. Zasada ta nie obowiązuje jednak w odniesieniu do budżetu na 2011 rok. A wszystko za sprawą art. 42 ustawy z 26 listopada 2010 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej. Zgodnie z jego brzmieniem uchwałę budżetową na 2011 r. organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje przed rozpoczęciem roku budżetowego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach – nie później niż do 28 lutego 2011 r. Do czasu uchwalenia budżetu na 2011 r. podstawą gospodarki finansowej gminy, powiatu albo województwa jest jego projekt, o którym mowa w art. 238 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 4 stycznia 2011 r.

Opublikowano: http://www.samorzad.lex.pl

Data publikacji: 4 stycznia 2011 r.