Do czerwca 2011 r. został przesunięty termin, do którego we wszystkich szkołach ma zostać zapewniony m. in. dostęp do ciepłej wody.


Początkowo planowano, by szkoły musiały dostosować się do wymogów sanitarnych, do których należą np. dostęp do ciepłej i zimnej wody w toaletach czy do środków higienicznych, w terminie do rozpoczęcia najbliższego roku szkolnego, tj. do 1 września 2010 r. Na skutek postulatów zgłoszonych przez stronę samorządową na posiedzeniu Zespołu ds. Edukacji Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu, resort edukacji zgodził się na przesunięcie tego terminu do czerwca 2011 r.

Ministerstwo edukacji nie wyraziło zgody na jeszcze późniejsze wejście w życie nowelizacji rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. Argumentem samorządów za jeszcze dalszym odroczeniem tego terminu jest, że większość kosztownych i czasochłonnych remontów w szkołach odbywa się w czasie wakacji, a termin czerwcowy będzie o tyle kłopotliwy, że prace remontowe będą musiały być przeprowadzone w czasie roku szkolnego.

Opracowanie: Bartosz Starczewski, RPE WKP
Źródło: Gazeta Prawna z dnia 23 kwietnia 2010 r.