Jak informował władze Bydgoszczy prof. Jerzy Kaszuba, rektor Akademii Muzycznej, otrzymanie prawa własności do działki budowlanej jest warunkiem przygotowania przez uczelnię wniosku o pieniądze na inwestycję. Akademia liczy, że uda się zdobyć odpowiednią kwotę z funduszy unijnych w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-20.

"Obecnie uczelnia prowadzi swą działalność w siedmiu budynkach rozsianych po całym mieście. Taka sytuacja utrudnia funkcjonowanie i powoduje dodatkowe koszty, stąd nasza przychylność dla prośby uczelni" - zaznaczył Jan Szopiński, wiceprezydent Bydgoszczy.

Parcela podarowana uczelni jest położona na obrzeżach śródmieścia Bydgoszczy, niedaleko głównej siedziby Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Radni już kilka lat temu obszar ten zarezerwowali na potrzeby uczelni wyższych działających w mieście.

Uchwała o darowiźnie została obwarowana warunkiem rozpoczęcia inwestycji do 2021 roku, czyli w trakcie nowej perspektywy finansowej UE. Jeśli budowa w tym czasie nie ruszy, grunt znów stanie się własnością miasta.

Jak informował już w lipcu prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski, minister kultury obiecał, że Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy będzie jedną z trzech uczelni artystycznych, które w przyszłej perspektywie finansowej na realizację projektów otrzymają łącznie ok. 100 mln euro.

Wyższa uczelnia muzyczna w Bydgoszczy rozpoczęła działalność 1 października 1974 roku jako Filia Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Łodzi. Usamodzielniła się w 1979 roku jako Państwowa Wyższa Szkoła Muzyczna, a od 1982 roku działa jako Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego. Jej absolwentem jest m.in. Rafał Blechacz, zwycięzca XV Konkursu Chopinowskiego w 2005 roku.