Najwięcej środków finansowych przewidziano w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko. Cały program to 32,3 mld euro, z czego 27,41 mld euro pochodzi z UE, a 4,85 mld euro ze środków krajowych.

– Program na lata 2014-2020 będzie w znacznym stopniu kontynuacją działań, które znamy z jego poprzedniej edycji w perspektywie 2007-2013, ale na znaczeniu zyskają m.in. energetyka czy działania na rzecz niskoemisyjnej gospodarki – mówi wiceminister infrastruktury i rozwoju Iwona Wendel.

Dzięki funduszu POIiŚ zostaną sfinansowane inwestycje polegające na modernizacji i budowie dróg krajowych w sieci TEN-T, obwodnice i drogi wylotowe, transport publiczny, a także projekty energetyczne i lotniskowe.

Źródło: www.rynekinfrastruktury.pl