Jak podał w piątek Urząd Marszałkowski Woj. Śląskiego, badania obejmą ok. 5 tys. wybranych gospodarstw domowych, w których zostaną zbadane zachowania komunikacyjne wszystkich członków rodziny powyżej 12 lat - w sumie ok. 12 tys. osób. Ankietowani będą też kierowcy samochodów i pasażerowie komunikacji miejskiej.

"Badani zostaną poproszeni o wymienienie celów i kierunków podróży, zarówno codziennych dojazdów do miejsca pracy czy szkoły, jak i okazjonalnych, np. do urzędu, lekarza, rodziny, na spotkania towarzyskie itp. Będą też pytania o formy przemieszczania się - komunikacją publiczną, własnym samochodem, pieszo czy np. rowerem" - powiedziała rzeczniczka urzędu marszałkowskiego Aleksandra Marzyńska.

Ankieterzy zapytają także o ocenę jakości usług, dróg, przystanków, stacji oraz koordynacji rozkładu jazdy. Będą chcieli również poznać wielkość wydatków ankietowanych na bilety.

Ankiety są anonimowe; będą prowadzone do 9 marca, z przerwą w okresie ferii szkolnych. Badania przeprowadzi wyłoniona w przetargu firma Ove Arup & Partners International Limited, która przygotowuje projekt Planu Transportowego Województwa Śląskiego. Ma on być gotowy na początku trzeciego kwartału tego roku. Potem rozpocznie się etap konsultacji społecznych oraz ustaleń z sąsiednimi województwami i Urzędem Transportu Kolejowego. W październiku sejmik powinien przyjąć ostateczny dokument.

Zgodnie z ustawą o publicznym transporcie zbiorowym gminy powyżej 50 tys. mieszkańców, powiaty powyżej 80 tys. mieszkańców i wszystkie województwa zobowiązane są do uchwalenia planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego - planu transportowego dla swojego terenu. Taki plan ma być dla samorządów podstawą działań dotyczących rozwoju transportu w regionie. Musi zwierać m.in. prognozy potrzeb przewozowych oraz scenariusz działań dla transportu zbiorowego.

mab/ drag/