Resort rozwoju rozdzielił 519 mln euro z rezerwy między duże programy operacyjne. Prawie 300 mln euro zasili „Innowacyjną gospodarkę”.

Pieniądze te przeznaczone są na projekty infrastrukturalne i dla przedsiębiorców. Najwięcej trafi ich do „Innowacyjnej gospodarki”, programu kierowanego do firm. Dodatkowe fundusze zasilą też „Rozwój Polski Wschodniej” – program dla pięciu wschodnich regionów oraz „Infrastrukturę i środowisko”, największy program operacyjny, z którego finansowane są duże inwestycje infrastrukturalne. Zdaniem Ministra Rozwoju Regionalnego pieniądze te trafią do sektorów: szkolnictwa wyższego, kultury, zdrowia i transportu. Premię na infrastrukturę transportową otrzyma również program „Rozwój Polski Wschodniej”. Chodzi o projekty związane z tworzeniem nowoczesnej gospodarki tego makroregionu. Wcześniej resort rozwoju rozdzielił dwie inne części rezerwy. 512 mln euro z puli regionalnej trafiło do wszystkich województw. Do ośmiu województw trafiło też 300 mln euro z „Kapitału ludzkiego”. Bonus otrzymały regiony, bo radziły sobie lepiej niż administracja rządowa.

Opracowanie: Anna Dudrewicz
Źródło: www.wnp.pl, 10 lutego 2011 r.