Jak poinformowano, Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Wyższe kryteria zaczną obowiązywać od 1 października 2018 r.

Zgodnie z nowymi przepisami, maksymalna kwota zasiłku stałego będzie wynosiła 645 zł, czyli wzrośnie o 41 zł. W przypadku pomocy dla rolników wartość dochodu miesięcznego z 1 ha przeliczeniowego wzrośnie z 288 zł do 308 zł. Zmieni się także minimalna kwota na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali status uchodźcy - minimalna będzie wynosiła 647 zł (wzrost o 7 proc.), maksymalna - 1376 zł (wzrost o 3 proc).