Projekt nowelizacji Kodeksu cywilnego i Kodeksu postępowania cywilnego został przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Według autorów proponowane rozwiązania skuteczniej ochronią obywateli przed nieuczciwymi praktykami sprzedawców nakłaniających klientów, często osoby starsze, do zawierania niekorzystnych transakcji, wykorzystując ich ciężką sytuację lub nieznajomość skutków umowy.

Czytaj także: UOKiK proponuje przepisy ograniczające sprzedaż na pokazach>>
 

Stop wyzyskowi słabego klienta

Jak zauważają autorzy projektu, instytucja tzw. wyzysku określa sytuację, gdy jedna ze stron umowy – wykorzystując określone upośledzenie drugiej strony – zastrzega dla siebie świadczenie rażąco przewyższające świadczenie własne. W ostatnich latach pojawiły się praktyki rynkowe polegające na zawieraniu umów o skutkach analogicznych do wyzysku, lecz formalnie nie mieszczących się w zakresie zastosowania tej instytucji. Chodzi np. o nakłanianie osób starszych, przy zastosowaniu technik marketingowych, do nabywania rzeczy ruchomych codziennego użytku po zawyżonych cenach. W efekcie, stosowane techniki sprzedaży utrudniają rozważenie oferty, a umowa sprzedaży zawierana jest pod wpływem sugestii, bez potrzebnego namysłu.

 

Sposób na techniki marketingowe

Jak uzasadnia resort sprawiedliwości, projekt dotyczy nakłaniania osób starszych, przy zastosowaniu technik marketingowych, do nabywania rzeczy codziennego użytku po bardzo wysokich cenach. Chodzi o proceder sprzedawania, "cudownych" garnków, rzekomo uzdrawiających preparatów, czy materacy. Zmiany dotyczą też m.in. pożyczek-chwilówek oraz umów pożyczki, gdy zabezpieczeniem niskiej kwoty, jaką otrzymuje klient, jest przeniesienie własności nieruchomości o wielokrotnie wyższej wartości.

Zgodnie z proponowanymi przepisami poszkodowany będzie mógł żądać od osoby albo przedsiębiorstwa, z którym zawarł rażąco niekorzystną dla siebie umowę, unieważnienia całej umowy, a nie – jak dotąd – zwrotu tylko części pieniędzy.

Czytaj: 
UOKiK ukarał kolejną firmę za sprzedaż pod pozorem pokazów>>
Wysoka kara za oszukiwanie seniorów na pokazach>>

Projekt przewiduje też wydłużenie czasu na zgłoszenie przez oszukaną osobę oszustwa. Termin przedawnienia, czyli czas dochodzenia swoich praw przez poszkodowanych, będzie upływał po sześciu latach od zawarcia umowy. Obecnie obowiązujące przepisy pozwalają na dochodzenie swoich praw przez dwa lata od zawarcia umowy. - To niezwykle ważne, ponieważ ludzie często dopiero po kilku miesiącach albo nawet latach zdają sobie sprawę, że zawarli niekorzystną umowę - wskazuje MS.