Ściągalność alimentów ma poprawić także uchwalona w kwietniu nowela kodeksu karnego. Osobom, które uchylają się od wykonywania obowiązku alimentacyjnego w takim rozmiarze, że zaległości stanowią równowartość co najmniej trzech świadczeń okresowych albo opóźnienia z tytułu innych świadczeń wynoszą co najmniej trzy miesiące, ma grozić kara grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do roku.

Więcej>>SN: ocenia prawna przerw w niepłaceniu alimentów nalezy do sądów