Jak poinformowano, Centralna Ewidencja Organizatorów Turystyki (Centralna Ewidencja Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Uławiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych) zawiera wpisy dla ponad 4,6 tys. przedsiębiorców tej branży. Nowy rejestr zastąpił dotychczasową Centralną Ewidencję Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych (CEOTiPT). W ewidencji TFG znajdują się też inne informacje, np. o tym czy dany touroperator został wykreślony z rejestru lub został objęty czasowym zakazem prowadzenia działalności.

Do prowadzenia centralnej ewidencji przedsiębiorców turystycznych zobligowała UFG ustawa o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych z listopada ub.r. System jest dostępny na stronie www.ufg.pl w zakładce Turystyczny Fundusz Gwarancyjny oraz na stronie Ministerstwa Sportu i Turystyki (turystyka.gov.pl).

- Ewidencja o biurach podróży jest adresowana przede wszystkim do klientów biur podróży. "Otrzymują oni możliwość zweryfikowania w aktualizowanym na bieżąco rejestrze, czy dany podmiot działa zgodnie z prawem. W szczególności warto sprawdzić przed zakupem wycieczki: czy dany touroperator posiada wymagany wpis do rejestru organizatorów turystyki (prowadzonego przez poszczególnych marszałków województw) oraz czy ma zabezpieczenie finansowe na wypadek własnej niewypłacalności - wyjaśnia Małgorzata Ślepowrońska, członek zarządu Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.