Jak poinformował w środę Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, jego prezes Tomasz Chróstny zdecydował o wydaniu ostrzeżenia dotyczącego Funduszu Hipotecznego Yanok z Krakowa, który wystawia tzw. weksle inwestycyjne. Informacje zgromadzone przez UOKiK w toku postępowania wykazały, że istnieje duże ryzyko utraty środków przez konsumentów. Jednocześnie Prezes Urzędu postawił tej firmie zarzuty naruszenia zbiorowych interesów konsumentów. 
Chodzi o:

  • posługiwanie się wekslem w sposób sprzeczny z jego funkcją i wykorzystywanie pieniędzy konsumentów do udzielania pożyczek przedsiębiorcom,
  • wprowadzanie konsumentów w błąd w zakresie informowania co do bezpieczeństwa środków powierzonych FH Yanok oraz gwarancji zysku.

Czytaj w LEX: Nowosad Wojciech, Naruszenie zbiorowych interesów konsumentów w toku prywatnej emisji obligacji >

Już były ostrzeżenia przed tym funduszem

UOKiK przypomina, że o tym, że weksle inwestycyjne są ryzykowne dla konsumentów prezes Urzędu informował opinię publiczną w lutym tego roku. – Niektórzy nieuczciwi przedsiębiorcy wykreowali nowy sposób pozyskania kapitału, który może narażać Polaków na straty i z tego powodu apelowałem od lutego o zachowanie ostrożności. Wątpliwości wzbudza przede wszystkim sposób lokowania pieniędzy pozyskanych od konsumentów, którzy są przekonani, że ich środki lokowane są w nieruchomości, podczas gdy w rzeczywistości FH Yanok przeznacza je m.in. na udzielanie ryzykownych pożyczek innym przedsiębiorcom. W trosce o oszczędności konsumentów zdecydowałem o wydaniu ostrzeżenia i postawieniu zarzutów Funduszowi Hipotecznemu Yanok – mówi Tomasz Chróstny, prezes UOKiK.

Czytaj w LEX: Dyrektywa 2005/29/WE o nieuczciwych praktykach handlowych a ochrona konsumenta usług bankowych >

 


Interesy wpłacających nie są zabezpieczone

Jak ustalił UOKiK, inwestycja w weksle FH Yanok polega na tym, że konsument przekazuje pieniądze  przedsiębiorcy, który z tych środków udziela pożyczek innym firmom. - Takie działanie niesie bardzo poważne zagrożenie dla konsumenta, który udostępniając swoje oszczędności bierze na siebie pełne ryzyko utraty pieniędzy. Interesy słabszej strony umowy – czyli konsumentów inwestujących w weksle - nie są odpowiednio zabezpieczone, w przeciwieństwie do interesów Funduszu Hipotecznego Yanok. Konsument otrzymuje przy tym nieakceptowalne przez Urząd złudzenie poczucia bezpieczeństwa – dodaje prezes UOKiK.

Czytaj także: UOKiK: Surowa kara za sprzedaż certyfikatów z gwarancjami spółki GetBack>>
 

Pożyczki na opłacenie wcześniejszych pożyczek

Według UOKiK, na wysoki stopień ryzyka wpływa to, że FH Yanok pożycza pieniądze wpłacane przez konsumentów mikro i małym przedsiębiorcom na pokrycie zadłużenia między innymi wobec firm pożyczkowych. Są to więc przedsiębiorstwa, które zaciągają zobowiązania na spłacenie innych zobowiązań. Pieniądze były również pożyczane podmiotom o negatywnej historii w biurze informacji gospodarczej.

Będzie odwołanie do sądu

Fundusz oświadczył, że nie zgadza się z postanowieniem Prezesa UOKiK i jego uzasadnieniem oraz, że złoży stosowne zażalenie do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem kancelarii prawnej. Fundusz sądzi, że dowiedzie przed Sądem, iż nie narusza interesów konsumentów i postępuje zgodnie z prawem.

Czytaj w LEX: Niedozwolone opłaty i prowizje pobierane przez banki w umowach z konsumentami >