Według nowych, obowiązujących od 1 września 2018 r., przepisów dyrektor będzie oceniał nauczyciela na podstawie kryteriów określonych w rozporządzeniu oraz szkolnego regulaminu, w którym określi wskaźniki, według których oceni spełnienie poszczególnych punktów określonych w przepisach.

Dyrektor-nauczyciel oceniany podwójnie

Dyrektora szkoły oceni kuratorium w porozumieniu z organem prowadzącym. Organ nadzoru pedagogicznego przygotuje też regulamin oceniania.

 

Jak mówi nam Krzysztof Baszczyński, wiceprezes Związku Nauczycielstwa Polskiego, może być z tym pewien problem - ponieważ kuratorzy oświaty w regulaminach uwzględniają zarówno wskaźniki związane z pracą dyrektora, jak i te dotyczace nauczycieli.

A zatem dyrektor, który prowadzi zajęcia z uczniami, będzie podlegał podwójnej ocenie - organ skontroluje, czy spełnia 15 kryteriów jako dyrektor, 23 jako nauczyciel dyplomowany.

Wskaźnik: event dla rodziców uczniów

Problemem jest tu też fakt, że dyrektor szkoły uczący dzieci, będzie podlegał ocenie według innego regulaminu niż pozostali nauczyciele pracujący w tej samej szkole - bo w ich przypadku stosowany będzie regulamin wewnętrzny.

Ciekawe są też wskaźniki oceniania dyrektorów i nauczycieli. Pod uwagę bierze się np. to, jak układa się współpraca z nauczycielami i rodzicami uczniów. Jak mówi nam wiceprezes ZNP, pojawił się np. pomysł, by dyrektor otrzymywał punkty za organizację spotkań z rodzicami uczniów.

Szczegółowe zasady oceniania nauczyciela od 1 września 2018 r.>>

Związkowcy zwrócili się do MEN z pytaniem, jak interpretować przepisy i czy dyrektor szkoły, prowadzący zajęcia z uczniami będzie podlegał podwójnej ocenie. Chcą też, by resort rozstrzygnął, czy do nauczycieli pracujących w tej samej placówce należy stosować różne zasady oceniania.

Boisz się zmian w prawie? Niepotrzebnie! Poznaj serwis LEX Prawo Oświatowe i zarządzaj szkołą bez problemów>>