Marek Michalak wystąpił do Ministra Infrastruktury Andrzeja Adamczyka o analizę i zmianę zasad dokumentowania i poświadczania uprawnień do przejazdów ulgowych przez dzieci realizujące obowiązek przedszkolny, szkolny i obowiązek nauki.

- Z niepokojem odnotowuję wzrost liczby sprawa dotyczących kontroli biletów na przejazdy środkami publicznego transportu zbiorowego realizowane przez małoletnich pasażerów. Skargi te dotyczą zarówno kontroli ważności samych biletów, jak również kontroli dokumentów poświadczających uprawnienia małoletnich pasażerów do ulgowych przejazdów – pisze Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak.

hodzi o dzieci, które przebywają za granicą i realizują tam obowiązek szkolny. W innych krajach korzystają z ulgowych przejazdów środkami transportu zbiorowego jedynie na podstawie dokumentów poświadczających ich wiek. Rzecznik zwraca uwagę, że nie posiadając legitymacji szkolnych nie mogą jednak z ulg takich korzystać na terenie Polski. Na problem zwrócili uwagę rodzice dzieci ukaranych za przejazd realizowany na podstawie biletu ulgowego, które w czasie kontroli nie posiadały przy sobie ważnych legitymacji szkolnych.

W poprzednich latach Rzecznik interweniował w tej sprawie w Ministerstwie Edukacji Narodowej i Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Powstał nawet międzyresortowy zespół w tej sprawie, ale nie wypracował jednego, akceptowalnego przez wszystkie strony stanowiska.