Komisja uznała, że takie przepisy stanowią dyskryminację ze względu na narodowość, gdyż utrudniają zakup pierwszego lokalu mieszkalnego w Grecji przez rezydentów innych krajów. Jest to sprzeczne z jedną z najważniejszych swobód UE – swobodą przepływu osób. Zasada ta gwarantuje obywatelom wszystkich krajów UE wybór miejsca osiedlania się w dowolnym państwie Unii. Oskarżona o łamanie wspólnotowych zasad Grecja przyznała zwolnienie jedynie osobom zamieszkującym w tym kraju oraz własnym obywatelom mieszkającym za granicą, którzy po zakupie zechcą wrócić do ojczyzny.
Trybunał zgodził się z zarzutami, że kryterium korzystania ze zwolnienia ma charakter dyskryminujący. Potwierdzeniem tego było wyłączenie przeszkody w preferencyjnych rozliczeniach w stosunku do obywateli Grecji. Wyjątek ten uzasadniano potrzebą zachęcenia ich do powrotu do kraju.
Zdaniem instytucji unijnych chęć repatriacji sama w sobie jest sprzeczna z unijną zasadą swobody przepływu osób. Przepis byłby zgodny z tą zasadą, gdyby oprócz Greków obejmował wszystkich obywateli UE, którzy po zakupie lokum zechcą zamieszkać w Grecji.

Źródło: Rzeczpospolita z 19 stycznia 2011 r.