Wśród zaproponowanych zmian jest usprawnienie raportowania banków do Biura Informacji Kredytowej. Ministerstwo Gospodarki chce, aby BIK dysponował jak najbardziej aktualnymi informacjami istotnymi z punktu widzenia oceny zdolności kredytowej klientów i to, w jak najkrótszym czasie. Dlatego projekt założeń do projektu ustawy o ułatwieniu warunków wykonywania działalności gospodarczej proponuje zmianę obowiązującej procedury raportowania do BIK przez banki raz w miesiącu na cotygodniową aktualizację danych dotyczących spłacanych kredytów i zamykanych rachunków oraz przekazywanie informacji o nowootwieranych rachunkach. Ponieważ taka zmiana pociąga za sobą szereg zmian techniczno-informatycznych w bankach, Ministerstwo Gospodarki przewiduje dwuletni okres vacatio legis dla proponowanej zmiany.

Źródło: www.mg.gov.pl, stan z dnia 30 października 2012 r.