Z kodeksu postępowania cywilnego może zniknąć przepis zakazujący radcom prawnym pozostającym w stosunku pracy reprezentowania przed sądem osób fizycznych. Na zmianami w tej sprawie pracują już posłowie. Projekt zmian istniejących przepisów Kodeksu Postępowania Cywilnego powstał po interwencji Krajowej Rady Radców Prawnych. Chodzi o art. 89 ust. 3 K.P.C., który nakłada na radcę prawnego, składającego pełnomocnictwo procesowe udzielone przez osobę fizyczną, obowiązek złożenia oświadczenia, że nie pozostaje w stosunku pracy. Przepis ten jest nie jasny i budzi kontrowersje, ponieważ nie wiadomo o jaki stosunek pracy chodzi, zwłaszcza że już rok temu podobny zakaz został wykreślony z ustawy o radcach prawnych.

(Źródło: KW/GP)