Minister był pytany w środę przez dziennikarzy o planowane konsultacje ws. ACTA. Zdrojewski powiedział, że pojawiają się różne pomysły i propozycje, jakimi konkretnie konsultacjami ten dokument objąć.
Zdrojewski zauważył też, że na razie "mamy decyzję rządu o ewentualnej gotowości przeprowadzenia procedury ratyfikacyjnej, natomiast nie mamy decyzji ratyfikacyjnej".
Według niego, ratyfikacja ACTA nie nastąpi wcześniej niż w 2014 roku.
"Do 2013 roku mamy czas na to, aby ewentualnie wyrazić gotowość do ratyfikowania, odbędą się jeszcze debaty - prawdopodobnie w Brukseli. Potem jeszcze przez minimum rok będziemy mieli czas na ewentualne dyskusje. Z mojego punktu widzenia lata 2014, 2015 to w tej chwili najbardziej prawdopodobny czas, jeśli chodzi o ratyfikację" - uznał.
Zdrojewski pytany był również, o plany utworzenia tzw. Funduszu Misyjnego, który miałby "wykupywać prawa autorskie do chronionych dzieł w taki sposób, by na dalszym etapie te dzieła mogły być już swobodnie publikowane i rozpowszechnianie w Internecie". Poseł Ruchu Palikota Wincenty Elsner mówił o tym kilka dni temu, w kontekście możliwych działań, jakie RP miałby podjąć, jeśli nie udałoby się "zablokować porozumienia ACTA".
"Rok 2012 będzie tym, w którym pewne prawa autorskie będą wykupywane w procesie m.in. digitalizacji i upowszechniania ich" - podkreślił Zdrojewski.

Za przykład takiego działania podał podpisaną w poniedziałek przez TVP i Narodowy Instytut Audiowizualny umowę. Porozumienie przewiduje m.in. digitalizację części archiwów TVP i ich umieszczenie na stronie Narodowego Instytutu Audiowizualnego. Pierwsze archiwalia mają być dostępne dla internautów za kilka miesięcy. Korzystanie z nich będzie bezpłatne. (PAP)