Od 1 lipca 2011 r. zasady zawieszania działalności gospodarczej przez przedsiębiorców, którzy nie zatrudniają pracowników, będą bardziej elastyczne. Okres zawieszania będzie liczony w dniach, miesiącach albo dniach i miesiącach i wynosić będzie od 30 dni do 24 miesięcy. Gdy jednak obejmie wyłącznie pełny miesiąc luty, to wówczas za minimalny okres zawieszenia przyjmie się 28 lub 29 dni, czyli liczbę dni lutego w danym roku. Mimo że przedsiębiorca w tym wypadku zawiesi działalność na okres krótszy niż 30 dni, to zachowa uprawnienia z ubezpieczenia społecznego.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna