Zapraszamy na warsztaty Stowarzyszenia Prawa Konkurencji współorganizowane z kancelarią Allen & Overy, które odbędą się  7 listopada (wtorek) br. o godz. 16:30 (rejestracja od godz. 16:00) w Centrum Konferencyjnym DAGO w Budynku Rondo 1, piętro II (Rondo ONZ 1, Warszawa).

Temat warsztatów dotyczy sfery prawa pomocy publicznej oraz zagadnienia Testu prywatnego inwestora/ kredytora /wierzyciela. Postaramy się zaprosić Państwa do dyskusji wokół pytania Kiedy państwo działa w niezniekształconych warunkach rynkowych i jakie w tej materii prezentuje podejście Komisja Europejska oraz sądy unijne.

Państwa członkowskie coraz częściej angażują się w działalność przedsiębiorców z sektorów, których dotychczasowym regulatorem był rynek. Jakkolwiek różne są przesłanki inwestycyjnych decyzji państw, Komisja Europejska konsekwentnie stoi na stanowisku, że tylko inwestycje dokonywane na warunkach rynkowych nie wiążą się z ryzykiem udzielenia niedozwolonej pomocy publicznej. W trakcie warsztatów przedstawiona zostanie aktualna praktyka decyzyjna Komisji Europejskiej oraz orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości dotyczące koncepcji rynkowego działania państwa.

Spotkanie poprowadzi dr Małgorzata Dobrzyńska-Dąbska z kancelarii Allen & Overy, specjalistka ds. pomocy publicznej i zamówień publicznych w zespole prawa konkurencji i prawa europejskiego Allen & Overy, wykładowca w Akademii Energetyki Szkoły Głównej Handlowej i Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji.

Wstęp na warsztaty jest wolny, ale obowiązuje kolejność zgłoszeń. Zapisy przyjmujemy pod adresem mailowym spk@spk.com.pl lub telefonicznie 022-242 56 54.

Nieuczciwa konkurencja w prawie prywatnym międzynarodowym
Edyta Figura-Góralczyk
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł