Od 1 listopada 2009 r. warunkiem otrzymania świadczeń było świadectwo lekarskie, w którym potwierdzano, że od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu kobieta była pod opieką medyczną. W praktyce taki warunek był niejednokrotnie trudny do spełnienia i wiele kobiet nie otrzymało należnych im świadczeń z tytułu urodzenia dziecka. Zgodnie z decyzją rządu, dwa lata obowiązywania zmienionych przepisów zostaną wykorzystane na przeprowadzenie kampanii informującej kobiety o konieczności przeprowadzania badań lekarskich począwszy od najwcześniejszego okresu ciąży.