Z opublikowanych danych wynika, że podobnie jak rok wcześniej także w 2009 r. najlepiej w Polsce zdawali absolwenci prawa na UJ. Przy czym, inaczej niż w 2008 r., różnica między pierwszym w rankingu krakowskim wydziałem prawa a następnymi w kolejności jest nieznaczna. W pierwszej trójce znalazły się ponadto: Uniwersytet Łódzki i Śląski. Uniwersytet Warszawski na 9 miejscu. Podobnie jak rok wcześniej tegoroczne wyniki potwierdzają supremację uniwersytetów. W zestawieniu obejmującym wydziały prawa, z których wywodziło się więcej niż 3 proc. wszystkich zdających, znalazła się tylko jedna szkoła prywatna.

Najwięcej kandydatów spośród wszystkich placówek prywatnych zdawało z Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Łazarskiego w Warszawie: 655 osób, a dostało się niespełna 60 proc. Według Rzeczpospolitej analiza pokazuje też, że egzaminy nieco lepiej poszły absolwentom studiów stacjonarnych niż wieczorowych i zaocznych. Z tej pierwszej grupy zdało ponad 80 proc., z drugiej prawie 70 proc.  W 2009 r. na aplikacje zdawało 13 949 kandydatów, dostało się 10 759 (77,10 proc.). Na notarialną zdało 1071 z 1408 (76,10 proc.), na adwokacką 3112 z 3953 (78,70 proc.), a na radcowską 6576 z 8588 (76,60 proc.).