Takiemu rozwiązaniu sprzeciwia się Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami (IZFA). Izba zabiega o wprowadzenie mechanizmu zachęt podatkowych do oszczędzania w III filarze, który będzie zakładał bieżące ulgi podatkowe oraz brak jakiegokolwiek opodatkowania przy wyjściu z inwestycji.– Taki model byłby idealny – uważa Marcin Dyl, prezes zarządu izby.
Jako wariant pośredni proponuje opodatkowanie wypłat z IKZE jedynie podatkiem od zysków kapitałowych (podatek Belki), ponieważ jego zdaniem jest to rozwiązanie korzystniejsze z punktu widzenia przyszłego emeryta niż opodatkowanie podatkiem dochodowym według zasad ogólnych, czyli skalą 18- lub 32-proc.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna