Zwolnienie, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o CIT dotyczy wyłącznie dochodów osiąganych przez podmioty wymienione w tym przepisie z gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Przychodów z zarządzania nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych na podstawie zawartych umów o administrowanie oraz ze świadczenia odpłatnych usług wykonywanych na rzecz wspólnot mieszkaniowych przez brygadę remontową wykonującą bieżące naprawy i konserwacje w budynkach wspólnot nie można uznać za przychody z gospodarki zasobami mieszkaniowymi; jest to bowiem działalność usługowa w stosunku do wspólnot mieszkaniowych.
W związku z tym, że wynagrodzenie uzyskane z tytułu tych usług nie mieści się w pojęciu gospodarki zasobami mieszkaniowymi, dochody uzyskane z powyższych tytułów podlegają opodatkowaniu, zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 11 sierpnia 2011 r., sygn. IPTPB3/423-71/11-2/MF.

Artykuł pochodzi z serwisu #remove_this_link

Źródło: www.mf.gov.pl, stan z dnia 31 sierpnia 2011 r.