Rada gminy podjęła uchwałę w sprawie wprowadzenia zmiany w statucie gminy. Zmiana polegała na wprowadzeniu do statutu zapisu, iż wspólne posiedzenia komisji rady zwołuje i prowadzi przewodniczący z prawem głosowania. W ocenie WSA, organ nadzoru słusznie stwierdził nieważność uchwały rady miejskiej w sprawie wprowadzenia zmiany w statucie gminy.  Więcej>>>