Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego nakazał wspólnocie mieszkaniowej wykonać niezbędne do poprawy stanu technicznego budynku prace. Wspólnota nie zastosowała się w wyznaczonym terminie do wykonania wskazanych prac remontowych. Wobec czego, inspektor nałożył na członków zarządu wspólnoty grzywny w celu przymuszenia, 2 tysiące na każdego z nich. Więcej>>

 

Poznaj Linie Orzecznicze Lex>>>