W obwieszczeniu z dnia 14 listopada 2012 r. (M.P. poz. 934) minister sprawiedliwości ogłosił, że do obsadzenia pozostaje stanowisko komornika przy sądzie rejonowym w Słupsku.
Kandydaturę należy zgłosić do prezesa Sądu Apelacyjnego w Gdańsku do 11 stycznia 2013 r.