Do obsadzenia pozostaje stanowisko komornika sądowego w rewirze przy Sądzie Rejonowym w Lubaniu.
Osoba, która zostanie powołana na stanowisko komornika, przejmie prowadzenie spraw dotychczas prowadzonych i niezakończonych przez dotychczasowego komornika z tego rewiru. Wnioski o powołanie na to stanowisko należy składać do Prezesa Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu w terminie 1 miesiąca od dnia 23 stycznia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.