Do obsadzenia pozostaje stanowisko komornika sądowego w rewirze przy Sądzie Rejonowym w Wysokiem Mazowieckiem po odwołanym komorniku Marcinie Osiczko prowadzącym kancelarię w Wysokiem Mazowieckiem przy ul. Rynek Piłsudskiego 53. Osoba, która zostanie powołana na stanowisko komornika, przejmie prowadzenie spraw dotychczas prowadzonych i niezakończonych przez tego komornika. Wnioski o powołanie na to stanowisko należy składać do Prezesa Sądu Apelacyjnego w Białymstoku w terminie 1 miesiąca od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.
Informacja pochodzi z obwieszczenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 sierpnia 2012 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego (M.P. poz. 614).

Opracowanie: Katarzyna Irytowska RPE WKP

Źródło: www.rcl.gov.pl, stan z dnia 27 sierpnia 2012 r.