W Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Szczecinie zostały zwolnione dwa stanowiska sędziego.

Do zgłaszania kandydatów na stanowiska sędziówstosuje się odpowiednio przepisy art. 57 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 marca 2002 r. w sprawie określenia wzoru karty zgłoszenia na wolne stanowisko sędziowskie (Dz. U. Nr 26, poz. 261) i rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 marca 2002 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych kandydatów do objęcia urzędu sędziego (Dz. U. Nr 26, poz. 263).

Informacja pochodzi z obwieszczenia Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 marca 2013 r. (M.P. z 2013 r., poz. 152).