Kolejne stanowiska sędziowskie w sądach powszechnych zostały zwolnione.

W sądach powszechnych zostały zwolnione:

1) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Gdańsku;

2) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie;

3) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Szczecinie;

4) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Gorlicach;

5) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Grodzisku Wielkopolskim;

6) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Lubinie;

7) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Skierniewicach;

8) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Żarach.