Informacja pochodzi z obwieszczenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 sierpnia 2012 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich (M.P. poz. 613).

Opracowanie: Katarzyna Irytowska RPE WKP

Źródło: www.rcl.gov.pl, stan z dnia 27 sierpnia 2012 r.