Taką zmianę wprowadza rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu dokumentacji i ewidencji grzywien za wykroczenia, ściąganych w postępowaniu mandatowym, oraz organów właściwych w sprawach rozprowadzania i rozliczania bloczków mandatowych (Dz. U. Nr 193, poz. 1143), które wchodzi w życie z dniem 29 września 2011 r.
Ponadto, zgodnie z nowelizacją, wpływy i należności z tytułu grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego ewidencjonować będą, zgodnie z przepisami o zasadach prowadzenia rachunkowości: urzędy wojewódzkie, urzędy gmin oraz - co stanowi nowość - Główny Inspektorat Transportu Drogowego w zakresie grzywien nakładanych przez pracowników Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.

Artykuł pochodzi z Serwisu Samorządowego www.lex.pl/samorzad