Wynikło to ze zmian w zakresie identyfikatora podatkowego, wprowadzonymi ustawą z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 171, poz. 1016).
Od 1 września 2011 r. identyfikatorem podatkowym osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą jest NIP. Wniosek o zastosowanie opodatkowanie w formie karty podatkowej PIT-16 jest bezpośrednio związany z wykonywaniem przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej. Dlatego też, dla osoby składającej wniosek PIT-16 właściwym identyfikatorem podatkowym jest zawsze NIP. Wówczas, gdy osoba taka nie posiada NIP w momencie składania wniosku, jest on składany bez podania identyfikatora podatkowego.
W rozporządzeniu dodano również informację o możliwości złożenia wniosku w formie elektronicznej.
Wzór wniosku z powyższymi zmianami obowiązuje od dnia 1 stycznia - rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej (Dz. U. Nr 293, poz. 1732).

Katarzyna Bogucka, RPE WKP
Artykuł pochodzi z programu System Informacji Prawnej LEX on-line