Firmom działającym w branży internetowej przybędzie obowiązków po zmianach w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Ich projekt przygotowało już Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Dziś procedury handlu w sieci są wprawdzie utrwalone w praktyce, ale niewystarczająco uregulowane. To może narazić część kupujących na straty. Czas to zmienić.
Po zmianach firma przesyłająca za pośrednictwem Internetu swoje oferty handlowe (tzn. konkretną propozycję zakupu towaru, a nie jego reklamę) będzie musiała podać dane umożliwiające klientowi szybki kontakt oraz bezpośrednie porozumienie się z nią. Nie wystarczy podanie samego adresu e-mail. Przedsiębiorca będzie musiał podać także swoje imię i nazwisko oraz nazwę i adres firmy. Wskazane będzie również zamieszczenie numeru telefonu.
– Obecnie obowiązujące przepisy nie uwzględniają obowiązku podania danych umożliwiających nawiązanie szybkiego kontaktu oraz bezpośredniego porozumiewania się – mówi Mariusz Przybyszewski, zastępca dyrektora Departamentu Informatyzacji MSWiA.

Źródło: Rzeczpospolita