Szefowa OBH (utworzonego w celu czuwania nad niezawisłością węgierskich sądów) Tuende Hando należy do kręgu osób zaprzyjaźnionych z konserwatywnym premierem Viktorem Orbanem.
Wniosek o ograniczenie kompetencji szefa OBH złożył wicepremier oraz minister administracji państwowej i sprawiedliwości Tibor Navracsics po wyrażeniu przez Komisję Wenecką, jak również Komisję Europejską, szczególnego zaniepokojenia koncentracją władzy w rękach szefa węgierskiego systemu sądownictwa.
Komisja Wenecka, która jest europejskim organem doradczym, rekomendowała zmiany "w priorytetowych i kluczowych obszarach w sferze reformy sądownictwa". Według raportu z końca marca UE skrytykowała węgierską reformę sądownictwa, uznawszy, że "zagraża" ona niezależności systemu.
Węgierscy deputowani uwzględnili również propozycje Komisji Weneckiej mające na celu promowanie prawa konstytucyjnego UE.
Cześć prerogatyw szefa OBH przejmie Krajowa Rada Sądownictwa (OBT). OBT będzie m.in. mogła wdrażać "przyspieszone procedury nadzwyczajne" w niektórych sprawach w "interesie publicznym".(PAP)