Chodzi o świadczenia pieniężne, bony, talony i paczki świąteczne, imprezy integracyjne oraz krąg osób uprawnionych do takich świadczeń, m.in. pracownicy pedagogiczni i niepedagogiczni, emeryci i renciści – byli pracownicy szkoły, inne osoby, członkowie rodzin wyżej wymienionych osób. Chodzi też o przypadki, w których szkoła odprowadza od świadczeń za uprawnionych zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.  Więcej>>>

Włodzimierz Kazimierczak

Fragment komentarza zamieszczonego w całości w publikacji Prawo Oświatowe