W celu zapobiegania wypadkom dzieci polegającym na upadku z dużej wysokości, na oknach i drzwiach balkonowych można zamontować produkty, które mają za zadanie ograniczyć lub blokować otwarcie okien lub drzwi balkonowych. Powyższe produkty nie doczekały się do tej pory norm bezpieczeństwa na poziomie unijnym. Wyniki przeprowadzonych badań pokazały, że dzieci potrafiły zwolnić niektóre modele badanych blokad, inne modele natomiast ulegały uszkodzeniu lub nie przeszły pomyślnie próby odporności na czas. Dodatkowo w przypadku wszystkich badanych modeli brakowało niektórych podstawowych wymaganych instrukcji użytkowania.
Komisja stwierdziła potrzebę określenia szczegółowych wymogów bezpieczeństwa zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. a) dyrektywy 2001/95/WE. Na podstawie tych wymogów, zlecone zostanie opracowanie europejskich norm bezpieczeństwa w celu zagwarantowania, by urządzenia te były zabezpieczone przed dziećmi, zachowały swoją wytrzymałość konstrukcyjną przez cały przewidywany okres ich użytkowania oraz były odporne na starzenie i oddziaływanie wszelkich warunków atmosferycznych oraz były zaopatrzone w jasne instrukcje i informacje dla użytkowników.
Decyzja Komisji Europejskiej nr 2010/11/UE w sprawie wymogów bezpieczeństwa, jakie muszą spełniać europejskie normy dotyczące zabezpieczonych przed dziećmi urządzeń do samodzielnego montażu blokujących okna i drzwi balkonowe zgodnie z dyrektywą 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. UE. L. 10.4.91)  obowiązuje 

 od 28 stycznia 2010 r.

Artykuł pochodzi z programu System Informacji Prawnej LEX on-line