Tak wynika z projektu rozporządzenia w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług. Minister finansów określił w nim wzory formularzy, które przedsiębiorcy będą musieli składać do urzędów skarbowych po 1 stycznia 2011 r.
A ponieważ od początku przyszłego roku w Polsce będzie obowiązywać kilka stawek (oprócz zerowej będzie również przez pewien czas 7 proc. i 22 proc., a także nowe: 5 proc., 8 proc. i 23 proc.), ministerstwo wpadło na pomysł, aby dwie nowe stawki (tj. 5 i 8 proc.) nazwać odpowiednio: superobniżona i obniżona.
I taki też zapis pojawił się w odpowiednich pozycjach deklaracji (np. w druku VAT7 w części C, w pozycji 4 wpisano dostawę towarów i świadczenie usług na terytorium kraju opodatkowane stawką superobniżoną, a poniżej, w pozycji 5 – odpowiednio stawką obniżoną).

Źródło: Rzeczpospolita