W październiku niższe ceny miedzi i srebra

W październiku zmalały ceny miedzi i srebra dla obliczania wysokości należnego podatku od kopalin. Zgodnie z obwieszczeniem ministra finansów, średnia cena tony miedzi za październik 2012 r. wynosi 25.565 zł, a średnia cena kilograma srebra za ten miesiąc wynosi 3.380 zł.

Kwoty te są wyższe niż tzw. stawki progowe, dlatego podmioty wydobywające rudy tych metali są obowiązane odprowadzić do budżetu państwa podatek od kopalin, obliczony według wzorów określonych w art. 7 ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin.

Obwieszczenie ministra finansów z 7 listopada 2012 r. w sprawie średniej tony ceny miedzi oraz średniej ceny kilograma srebra za październik 2012 r. (M.P., poz. 835).

Opracowanie: Jolanta Mazur, RPE WKP

Źródło: www.rcl.gov.pl, stan z 12 listopada 2012 r.

Data publikacji: 12 listopada 2012 r.