Profesor Andrzej Gaberle wniósł wielki wkład w rozwój kryminologii. Był stypendystą i wykładowcą Fundacji im. Alexandra von Humboldta oraz Fundacji im. Maxa Plancka, laureatem wielu nagród Polskiej Akademii Nauk oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Był wychowawcą wielu pokoleń studentów prawa i promotorem prac magisterskich i doktorskich, człowiekiem wrażliwym społecznie" - napisano na stronie Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.
Andrzej Gaberle urodził się 2 sierpnia 1937 roku w Rozalinie. Ukończył studia prawnicze na wydziale prawa i administracji UJ i socjologię na wydziale historyczno-filozoficznym UJ. W 1964 r. uzyskał stopień naukowy doktora nauk prawnych, w 1975 obronił habilitację. Tytuł profesora otrzymał w 1989 r.  Przez wiele lat był związany z Uniwersytetem Jagiellońskim. W latach 1979–2006 pełnił funkcję kierownika Katedry Kryminologii UJ. Potem związał się z Krakowską Akademią im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.  Był autorem kilkunastu książek, monografii i podręczników, wielu dziesiątek artykułów i rozpraw. Jego prace naukowe dotyczyły teorii przestępczości, polityki kryminalnej, przestępczości nieletnich i modelu procesu karnego. W latach 1993-1997 był posłem na Sejm II kadencji z ramienia Unii Demokratycznej. Był członkiem Komisji Nauk Prawnych PAN i Rady Towarzystwa Sportowego "Wisła". "Śmierć Profesora Andrzeja Gaberlego to wielka strata dla społeczności Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego" - stwierdzili w komunikacie rektor, kanclerz, Senat, dziekan i Rada Wydziału Prawa i Administracji uczelni.
Pogrzeb prof. Andrzeja Gaberle odbędzie się w piątek 3 lutego o godz. 14.20 na Cmentarzu Rakowickim