Problemem są przepisy dotyczące dopuszczalności pracy w dni świąteczne. Artykuł 15110 kodeksu pracy zawiera katalog sytuacji, które uzasadniają możliwość pracy w niedziele i święta. Zgodnie z tym przepisem pracować w te dni można m.in. w transporcie, branży hotelarskiej, gastronomii, zakładach świadczących usługi dla ludności. Nie ma ani słowa o firmach outsourcingowych, które świadczą usługi dla klientów za granicą.
A święta w poszczególnych krajach – nawet w Europie – nie pokrywają się. Zleceniodawcy np. ze Szwecji nie interesuje to, że w Polsce 1 listopada jest świętem wolnym od pracy, a usługi, np. w branży IT czy finansowo-księgowej trzeba świadczyć na bieżąco. Więcej>>>
Źródło: Dziennik Gazeta Prawna