Spotkanie z klubami SLD i PSL Gowin zapowiadał w zeszłym tygodniu. Chodzi o przygotowany przez jego resort projekt zmian w Kodeksie karnym, które przewidują, że sądy będą miały możliwość kierowania na przymusowe leczenie w warunkach izolacji seryjnych zabójców, w tym pedofilów, już po odbyciu przez nich kary.

Od kilku miesięcy resort zapowiadał projekt przepisów umożliwiających terapię najgroźniejszych zabójców po odbyciu przez nich kary do czasu aż ustaną wątpliwości, czy osoby te nie powrócą do zabijania. We wrześniu rząd przyjął założenia zmian prawa zmierzające do wprowadzenia możliwości monitorowania i leczenia niezresocjalizowanych zabójców, którym skończą się kary więzienia. Zmiany te są związane z tym, że za kilkanaście miesięcy zbrodniarze (ok. stu osób) zaczną opuszczać więzienia, w tym seryjni zabójcy dzieci, skazani w PRL na karę śmierci, którym następnie wyroki zamieniono na 25 lat.

Według Jońskiego spotkanie ma dotyczyć też drugiego etapu realizowanej przez ministerstwo Gowina deregulacji zawodów.

10 i 11 grudnia ma odbyć się wysłuchanie publiczne w sprawie projektu częściowo lub całkowicie deregulującego dostęp do 50 zawodów. Rząd przyjął projekt pod koniec września. Jest to pierwszy etap deregulacji; wśród zawodów, które się tam znalazły są m.in. profesje: notariusza, komornika, adwokata, trenerów sportowych, przewodników turystycznych, taksówkarza i geodety. Druga transza, mająca obejmować 91 zawodów, trafiła w październiku do konsultacji. Zapowiadana jest jeszcze trzecia transza, która ma objąć ponad 100 zawodów.